Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. június 18-i tanácsülése

– A Baranya Megyei Bíróság 6. K. 21.217/2007/17. számú ítélete vonatkozásában benyújtott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (7) és (10) bekezdése, valamint a Zala Megyei Közgyűlésnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 5/2004. (II. 20.) Kr. rendelete 11. § (8) bekezdése alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/4/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.26.530/2007/5. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. § (3) bekezdés b) pontjának alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/5/2012.)

 – A Fővárosi Ítélőtábla 4. Pkf.25.062/2008/4. sorszámú végzése ellen benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233/A. §–a, valamint a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése, és 3. § (6) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítése irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/6/2012.)

 – A Fővárosi Bíróság 20.K.35.060/2007/7. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § (2) bekezdésének, 78. § (1) bekezdésének, 220. § (1) bekezdés c)-d) pontjainak, valamint a 339. § (1) és 340. § (1) bekezdéseinek alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére, illetve a megjelölt jogszabályhelyek alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, továbbá a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség és alkotmányos követelmény megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/7/2012.)

 – A Legfelsőbb Bíróság Pfv. IV. 20.950./2006/5. számú ítélete ellen benyújtott, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a „kérdést és” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/14/2012.)