Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. július 9-i tanácsülése

 – A Fővárosi Bíróság 22.K.33.479/2010/4. számú ítéletével összefüggésben előterjesztett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V.14.) FVM rendelet 33. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/12/2012.)

 – A Sobor Község Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 13/2008. (XII. 18.) sz. rendelete 13. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata(IV/2679/2012.)

 – A Fővárosi Bíróság 3.Kpk.45.832/2011/4. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló 1993. évi törvény 30/F. § (1) bekezdése „A két nyelven készített jegyzőkönyv közül a kisebbség nyelvén készült jegyzőkönyv tekintendő hitelesnek.” mondata, továbbá a 30/N. § (1) bekezdésében a „helyettesítésére” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1553/2012.)