Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. december 3-i tanácsülése

– a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 31/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 34/2002. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdés 4. sz. táblázatába foglalt építtetői ingatlanra vonatkozó építési telek legnagyobb beépítés mértéke és az épületek legnagyobb magassága alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/11/2012.)

– a Kúria Kfv. II.37.252/2012/5. számú ítélete ellen az Abtv. 27. §-a alapján előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3437/2012.)

– a Kúria Kfv.II.37.145/2012/3. számú ítélete ellen az Abtv. 27. §-a alapján előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3438/2012.)

– a Kúria Kfv. II.37.146/2012/3. számú ítélete ellen az Abtv. 27. §-a alapján előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3390/2012.)