Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsa 2012. december 17-i tanácsülése

– a Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.616/2011/4. számú ítélete ellen benyújtott, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/B. § ba) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2877/2012.)

– a Szolnoki Törvényszék 11.K.27.013/2012/4. számú ítélete, valamint a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú melléklet A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 17. pont Szociális juttatások és szolgáltatások Kiegészítő Szabályok 10. c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3362/2012.)

– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 66. § (2) bekezdése elleni utólagos normakontroll és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 66. § (2) bekezdésével összefüggésben előterjesztett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról szóló indítvány, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Országos Választási Iroda által kiadott „Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2008. évi országos népszavazáson” közjogi szervezetszabályozó eszközként történő elismerésére irányuló indítvány, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Országos Választási Iroda által kiadott „Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2008. évi országos népszavazáson” 3.2.3.3. pontjába foglaltak alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/835/2012.)

– a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdésének második mondata ellen az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/837/2012.)

– a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/C. § (2) és (5) bekezdései, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. § (12) bekezdése, a Fejér Megyei Bíróság 10.K.21.125./2011/5. számú ítélete, a Veszprémi Bányakapitányság VBK 5226/2/2009. számú határozata és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 249/4/2010. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/879/2012.)

– a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott Pfv.I.21.959/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3564/2012.)

– a Debreceni Ítélőtábla Cspkf.IV.30.319/2012/2. számú jogerős végzésével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3407/2012.)