A szervezeti integritást sértő események bejelentése

 

A szervezeti integritást sértő események bejelentésének módját és a bejelentés esetén követendő eljárás részletes rendjét az erről szóló hivatali szabályzat állapítja meg.

Ilyen tárgyú bejelentését írásban teheti meg, levélben (postacím: 1535 Budapest, Pf. 773.) vagy elektronikus úton, az integritas-bejelentes[kukac]mkab.hu címen vagy az Alkotmánybíróság ügyfélkapuján keresztül.

Az integritást sértő esemény bejelentés esetén meg kell adnia nevét, lakcímét, elérhetőségét (telefon, mobil, fax, e-mail). A bejelentésben a következőkről kell tájékoztatást adnia:

Mikor szerzett tudomást a bejelentő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról)?
A panasz/közérdekű bejelentés rövid leírása
A rendelkezésre álló bizonyítékok, dokumentumok felsorolása annak megjelölésével, hogy azok kinek a birtokában találhatóak
Esetleges tanúk neve és elérhetőségük (lakcím, e-mail, telefon)
Közérdekű bejelentés esetén a bejelentő javaslata

Figyelem! A bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetve a közérdekű bejelentés megtétele miatt. Személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításhoz a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv egy személy részére átadhatóak.