Összefoglaló a 2022. harmadik negyedévi ügyforgalmi és statisztikai adatokról

Az Alkotmánybíróság negyedévente közzéteszi az ügyforgalmára vonatkozó részletes, összesített adatokat. Az alábbiakban a 2022. harmadik negyedévi adatokat foglaljuk össze.

2022. július 1. és szeptember 30. között az előadó alkotmánybíróhoz került új ügyek száma 141, ebből az alkotmányjogi panaszok száma 134 volt. Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek hatásköri megoszlására vonatkozó adatait tartalmazza az alábbi táblázat. Mivel az újonnan indult ügyek esetében tapasztalható egy szezonális hullámzás, a táblázat összehasonlításképp nem az előző negyedév, hanem az előző (2021.) év 3. negyedévére vonatkozó adatokat tartalmazza:

 

2022/3. 2021/3.
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma összesen 141 133
Alkotmányjogi panaszok száma 134 127
Bírói kezdeményezések száma 4 4
Utólagos normakontroll száma 3 2

 

Az új ügyeken belül a különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya 2022. harmadik negyedévében a következő volt:

Ami a befejezéseket illeti, a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 65 ügyet zártak le 2022. július 1-je és szeptember 30-a között, és ezek közül 7 esetben született érdemi határozat. Bírósági, illetve hatósági döntés megsemmisítésével 2 esetben éltek a testületek. Jogszabályi rendelkezés megsemmisítésére ebben az időszakban nem került sor.

Az alábbi táblázat a befejezett ügyekre vonatkozó fontosabb 3. negyedévi adatokat tartalmazza. A táblázat az összevethetőség céljára a szezonalitási jellemzők miatt ez esetben is az előző év 3. negyedévére vonatkozó adatokat tartalmazza.

 

2022/3. 2021/3.
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 65 110
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 7 10
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 2 2
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 0 0
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 52 80
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 233 207

 

A befejezett ügyekre vonatkozó negyedéves adatok alakulását mutatja be az alábbi grafikon:

 

Az Abtv. 43. §-a alapján ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti. Az alábbi grafikon a bírói döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja szintén negyedéves bontásban, két évre visszamenőleg.

A bírói döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok 2022-es aktuális listája itt érhető el>>

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó táblázatok itt érhetőek el >> (pdf)

A testületek által az elmúlt évben befejezett alkotmányjogi panasz ügyek átlagos elintézési ideje az indítvány benyújtásától számítva 307 nap volt, idén a szeptember 30-ig befejezett ügyek esetében ez az átlag 279 nap. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Ügyrendben megállapított ügyintézési határidőket nem az indítvány benyújtásától, hanem az előadó alkotmánybíróra történő szignálástól kell számítani. Az alábbi ábra az évenkénti átlagos ügyintézési időtartamra vonatkozó adatokat mutatja be 2013-ig visszamenőleg.

Az Abtv. 41. § (1) bekezdése alapján ha az Alkotmánybíróság megállapítja a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét, azt részben vagy egészben megsemmisíti.

Ha az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat a honlapon itt lehet áttekinteni >>.

Az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a határozatában megállapíthatja azokat az alkotmányos követelményeket, amelyeknek a vizsgált jogszabály alkalmazásának meg kell felelnie. Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot itt lehet elérni >>.

Az alábbi grafikon a jogszabályt (jogszabályi rendelkezést) megsemmisítő határozatok számát mutatja, együtt az alaptörvény-ellenes mulasztás és az alkotmányos követelményt megállapító döntések számára vonatkozó adatokkal.

A befejezett ügyek kapcsán végül egy ábra arról, hogy az érdemi határozatok milyen arányban oszlanak meg a teljes ülés és a tanácsok között.

Az ügyteherre vonatkozó adatok a 3. negyedév végén a következőképp alakultak. 2022. szeptember 30-án 414 előadó alkotmánybíróra kiszignált ügy volt folyamatban, ez jelentős (20+ %-os) emelkedést mutat az előző negyedév végi (2022. június 30-i) adathoz (338) képest.

Az előadó alkotmánybírók előtt folyamatban lévő ügyek száma és részletes megoszlása a következőképp alakult 2022. szeptember 30-án. A táblázatban összehasonlításképp szerepelnek az előző negyedév végi adatok is. Az adatok az előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyekre vonatkoznak, tehát a táblázatban nem szerepelnek azok az ügyek, amelyek esetében még folyamatban van a főtitkári előkészítő eljárás.

 

2022/3. 2022/2.
Folyamatban lévő ügyek száma összesen 414 338
Alkotmányjogi panasz ügyek száma 385 312
Bírói kezdeményezés ügyek száma 10 10
Utólagos normakontroll eljárások száma 13 10
Egyéb 6 6

 

Az alábbi grafikon az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek, a befejezések és az aktuális ügyteherre vonatkozó adatok (a folyamatban lévő ügyek számának) alakulását mutatja be két évre visszamenőleg, negyedéves bontásban.

A 2022. szeptember 30-i állapotra vonatkozó összesített, részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >> (pdf)

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozóan külön táblázatok is készülnek. Ezek 2013-tól kezdődően, éves bontásban tartalmazzák az alkotmányjogi panaszokra vonatkozó részletes adatokat (visszautasított és befogadott panaszok, illetve érdemi döntések száma, folyamatban lévő ügyek stb.). Ezek a táblázatok itt érhetőek el >> (pdf)