Nemzetközi kapcsolatok

 

Az Alkotmánybíróság megalakulásától kezdve aktívan részt vesz a külföldi alkotmánybíróságokkal, egyéb, azonos hatáskörű szervekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban és együttműködésben. Az Alkotmánybíróság nemzetközi kapcsolatai Európa mellett a világ számos országára kiterjednek.

Többoldalú kapcsolatok

1. A Velencei Bizottság

Az Alkotmánybíróság 1992-ben csatlakozott a Velencei Bizottság égisze alatt működő Európai Alkotmánybíróságok Konferenciájához. Ezen felül az Alkotmánybíróság alapító tagja az Alkotmánybíróságok Világkonferenciájának. A nemzetközi együttműködés és párbeszéd melletti elkötelezettség jeléül 1996-ban – elsőként a volt szocialista országok közül – a magyar Alkotmánybíróság rendezte az Európai Alkotmánybíróságok 10. Konferenciáját Budapesten.

Az Alkotmánybíróság alapító tagja a Velencei Bizottság felé kapcsolattartó munkatársak – „liason officer”-ek – együttműködésének, a „Joint Council on Constitutional Justice”-nak. 2008-ban konferenciát szervezett a kapcsolattartó munkatársak számára „Gender Equality” témakörében.

Az Alkotmánybíróság rendszeresen közreműködik a Velencei Bizottság munkájában, évente három alkalommal összefoglaló anyagot küld meg fontosabb döntéseiről.

2. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB)

Az Alkotmánybíróság alapítója és aktív résztvevője az EJEB által életre hívott Legfelső Bíróságok Hálózatának, amely lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság naprakészen nyomon követhesse az EJEB és más  társintézmények ítélkezési gyakorlatát.

3. Regionális együttműködés

Az Alkotmánybíróság hagyományosan jó kapcsolatokkal bír a régió országainak azonos hatáskörű intézményeivel. 2017 februárjában a visegrádi országok alkotmánybíróságainak részvételével konferenciát szervezett.

Kétoldalú együttműködés

Az Alkotmánybíróság nem csak regionálisan, de világszerte is erősíteni kívánja kétoldalú kapcsolatait.

A régiós bilaterális kapcsolatok fontosságának példájaként említendő az állandó párbeszéd Ausztria Alkotmánybíróságával. A két intézmény bírái éves rendszerességgel tartanak megbeszélést, amelyen konkrét alkotmányjogi kérdésben osztják meg tapasztalataikat.

Az Alkotmánybíróság szívesen fogadja a szakmai érdeklődőket a világ minden tájáról. Az általános tájékoztatás lehetősége adott, azonban előzetes egyeztetés szükséges.