Téli ítélkezési szünet az Alkotmánybíróságon

2023. november 22.

Az Alkotmánybíróság 2023. december 20-tól 2024. január 5-ig ítélkezési szünetet tart.

Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására, valamint a hiánypótlásra nyitva álló határidőket.