EN

Az Alkotmánybíróság (Ab) december 6-án hozott határozatában alkotmányellenessé nyilvánította és megsemmisítette országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdését, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 152. §-át. Az Ab megállapította, hogy az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet alkotmányellenes, ezért azt 2011. december 31-ével megsemmisíti.

Az Ab-hez két utólagos normakontrollra vonatkozó indítványt és egy alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 152. §-ába és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdésébe foglalt jogalkotási felhatalmazás, valamint az utóbbi alapján kibocsátott, az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére.

Az alkotmánybírák megalapozottnak találták az indítványokat. Az Ab több mint öt éve, 2005 júniusában hozott határozata szerint az egyenlő választójog alapelvéből következő alkotmányos követelmény, hogy az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak száma a lehető legkisebb mértékben térjen el egymástól, továbbá az egyes területi választókerületenként megszerezhető országgyűlési képviselői mandátumok száma szorosan igazodjon a választásra jogosultak számához. Az Ab akkor megállapította: az Országgyűlés alkotmányellenes helyzetet idézett elő azáltal, hogy nem teremtette meg maradéktalanul az egyenlő választójog elvéből következő követelmények érvényesülését biztosító jogszabályi feltételeket. Az Ab ezekre a szabályokra nézve állapított meg mulasztást, és ezek – kétharmados törvényi szintű – megalkotására kötelezte a törvényalkotót. A konkrét egyéni választókerületi határok rögzítése ezekhez a garanciális jellegű (jelenleg is hiányzó) kétharmados törvényi szabályokhoz, illetve az Alkotmányban foglaltakhoz képest végrehajtó jellegű szabálynak minősül, összefüggésük a választójoggal és a választási rendszerrel a garanciális szabályokon keresztül érvényesül.

Az Ab most meghozott határozatában rámutat arra: mivel az egyes választókerületek területének körülírása az egyéni jelöltekre leadható szavazatok súlyára gyakorolt meghatározó befolyásán keresztül, az alapvető jog tartalmára is kiható összefüggésben áll a választójoggal, ezért az erre vonatkozó szabályozásra nem elegendő a végrehajtó hatalom által kibocsátott rendeleti szint. Az alaptörvény alapján a vizsgált kérdéskör a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény kereteihez kötött szabályozási tárgykört képez. Tekintettel arra, hogy az országos egyéni választókerületek területi lehatárolását tartalmazó törvény megalkotása az Országgyűlésben hosszabb időt vehet igénybe, az Ab a végrehajtási rendeletet 2011. december 31-i hatállyal semmisítette meg.

Az Ab nemcsak a végrehajtási rendelet alkotmányellenességét állapította meg, hanem a rendeleti szabályozásra felhatalmazást adó két törvényi rendelkezését is, mivel azok az Alkotmányban foglalt alapvető jog tartalmának rendeleti szintű szabályozására adnak felhatalmazást.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján