EN

Az Alkotmánybíróság (Ab) július 12-én alkotmányellenessé nyilvánította az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény egyik rendelkezését.

Az Ab eljárását a köztársasági elnök kezdeményezte. Az államfő álláspontja szerint a közösségi agrártámogatás igénybevételére jogosító, a termelőket és nem a tulajdonosokat megillető önálló vagyoni értékű jog első kiosztásának egyik konkrét szabálya sérti a jogbiztonságot. A jogbiztonság megkövetelné, hogy a földtulajdonosok a földjük haszonbérbe adásakor tisztában lehessenek annak következményeivel, és ennek megfelelően szerződjenek. A törvény ennek a követelménynek nem felel meg, mert múltbeli időponthoz, a 2006-os támogatási év adataihoz köti az új támogatási jogosultság egy részét.

Az Ab a köztársasági elnök indítványát megalapozottnak találta.

A többségi határozat szerint a törvény nem tartalmaz olyan szabályt, amely védené a támogatást 2006-ot követően szerzett termelők jogos elvárásait az új támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztásakor. Az első kiosztáskor a törvény alapján kizárólag a részben az üzemi szinten meghatározott úgynevezett történelmi bázis adatokat, részben pedig a regionális jelleggel, minden mezőgazdasági üzem számára azonosan meghatározott támogatási mértékeket kell alkalmazni. A kettő arányát az illetékes miniszter határozhatja meg. Ennek az aránynak a meghatározására a törvény maga semmilyen szempontot nem tartalmaz, ami sérti a jogbiztonságot, a 2006-ot követően földterületet szerzett termelők támogatási jogosultsággal összefüggő jogos várakozását.

A határozathoz Bragyova András, Holló András, Kiss László és Lévay Miklós különvéleményt csatolt.

A határozat teljes szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján