EN

Sólyom László köztársasági elnök 2010. július 15-i indítványa alapján az Alkotmánybíróság (Ab) október 26-án határozatot hozott, amely szerint alkotmányellenes a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés által 2010. július 5-én elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 2. § (1) bekezdésének második mondata. Az alkotmányellenesnek nyilvánított rendelkezés lehetővé tette volna a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hat évre kinevezett elnökhelyettesei megbízatási idejének lerövidítését, vagyis azt, hogy megbízatásuk a GVH elnöke megbízatásával egyidejűleg szűnt volna meg.

A döntés indokolása szerint a GVH elnökének, elnökhelyetteseinek, valamint a Versenytanács tagjainak a kormányzati ciklusoktól elválasztott hat éves megbízatási időtartama a GVH autonómiáját védő garanciarendszer egyik eleme. Ezt az Alkotmányból fakadó garanciális követelményt figyelmen kívül hagyó szabály a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, vagyis sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét.

Az Ab ugyanakkor nem állapította meg annak a rendelkezésnek az alkotmányellenességét, amely szerint a GVH elnökének javasolt személy is kezdeményezheti – a miniszterelnök egyetértésével – az elnökhelyettesek kinevezését.

A határozat alkotmányellenességet megállapító részéhez Lenkovics Barnabás és Stumpf István alkotmánybírák különvéleményt csatoltak.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján