EN

Két olyan ügyben is megszüntette az eljárást az Alkotmánybíróság, amely a felsőoktatásról szóló törvény korábbi módosításait és egyben a CEU (Közép-európai Egyetem) működését érintette. A testület indokolása szerint a 62 országgyűlési képviselő által benyújtott utólagos absztrakt normakontroll indítvány és egy érintett által benyújtott alkotmányjogi panasz a felsőoktatásról szóló törvény módosítása miatt okafogyottá vált, ezért az eljárásokat megszüntette.

Az indítványozó országgyűlési képviselők és az alkotmányjogi panasz benyújtója egyrészt azt kérték, az Alkotmánybíróság elsődlegesen állapítsa meg, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény egésze a megalkotásának eljárására figyelemmel alaptörvény-ellenes. Másodlagosan pedig indítványozták a törvény több rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

Az indítvány előterjesztését követően 2017. december 7-én az Európai Unió Bírósága (EUB) eljárást indított. Az Alkotmánybíróság teljes ülése a megindított EUB-eljárás befejezéséig mindkét ügyben felfüggesztette az eljárását. Az EUB 2020. október 6-án hozta meg a döntését. Tekintettel arra, hogy az EUB fent hivatkozott döntésével megszűnt a felfüggesztés oka, az előadó alkotmánybíró az alkotmányjogi panaszeljárás folytatásáról határozott. Az eljárás folytatása során az Alkotmánybíróság észlelte, hogy 2021. május 27-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítása, amelyről a jogalkotó az EUB döntésének és az uniós elvárásoknak megfelelően, a további uniós jogvitákat elkerülendő döntött. A koncepcionálisan megváltozott jogi szabályozás keretein belül az indítványban megfogalmazott alkotmányossági kérdések már nem voltak megválaszolhatók. Az új jogszabályi környezetre vonatkozó indítványt az indítványozók nem nyújtottak be. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványok alapján indult alkotmánybírósági eljárások okafogyottá váltak, ezért az eljárást mindkét ügyben megszüntette.

Az Alkotmánybíróság végzései ezen>> és ezen>> a linken olvashatók.