EN

Az Alkotmánybíróság tegnap meghozott határozatában megállapította, hogy sérti a népszavazási részvételhez való jogot a Kúria azon végzése, amely a díjazásnak a választási eljárási törvényben szereplő tilalmát az aláírást gyűjtők díjazására is alkalmazta. Az Alkotmánybíróság a Kúria végzését, valamint a végzéssel helybenhagyott OVB-határozatot megsemmisítette.

A Lehet Más a Politika alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Kúria Kvk.II.37.215/2012/2. számú végzésével, illetve az Országos Választási Bizottság (OVB) 41/2012. számú határozatával szemben. Az OVB határozata szerint „a Lehet Más a Politika az aláírás-gyűjtési maraton meghirdetése során tett ajándékok ígéretével megsértette a Ve. [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény] 48. § (3) bekezdésében foglalt tilalmat”, és ennek alapján az indítványozót a további jogsértéstől eltiltotta. A Kúria az OVB határozatát az indítványozó kérelme ellenére helybenhagyta. Ezt követően fordult az indítványozó az Alkotmánybírósághoz, kifogásolva a Ve. 48. § (3) bekezdésében foglalt tilalom kiterjesztő, a népszavazáson való részvételhez való jogot sértő értelmezését, és kérte az érintett döntések megsemmisítését.

Az indítvány benyújtását követően hatályon kívül helyezett Ve. 48. § (3) bekezdése szerint „[a]z ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos”. A Ve. úgy rendelkezett, hogy e tilalmat az aláírásgyűjtésre megfelelően alkalmazni kellett.

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján a támadott bírói döntésnek és az abban foglalt bírói jogértelmezésnek az Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálta. A testület megállapította, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdésében foglalt országos népszavazáson való részvételre vonatkozó jog alanyi jogként kiterjed a népszavazás kezdeményezésére, támogatására – beleértve az aláírást és aláírások gyűjtését –, illetve nyilvánvalóan a szavazásban való részvételre is. Az Alkotmánybíróság kifejtette: korlátozta az aláírásgyűjtéshez való jogot, hogy az OVB, illetve a Kúria oly módon értelmezte az országos népszavazási aláírásgyűjtés kapcsán a díjazás tilalmát, hogy a jog gyakorlásából indokolatlanul kizárta az aláírásgyűjtést kezdeményező szervezet (párt) díjazásában részesülő személyeket.

A határozathoz dr. Balsai István, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Juhász Imre, dr. Pokol Béla és dr. Salamon László alkotmánybírák különvéleményt csatoltak.

A határozat teljes szövege itt olvasható.