EN

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete online konferenciát hirdet „Internetes platformok kora – társadalmi hatások és szabályozási kihívások” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.

Az online konferencia fő célkitűzése, hogy összegyűjtse az online platformok működésének társadalmi hatásaival, az alapjogok érvényesülésére gyakorolt befolyásával és a felmerülő szabályozási kérdésekkel kapcsolatos hazai tapasztalatokat, kutatási eredményeket és tudományos álláspontokat. A konferencia szervezői a jog- és az államtudomány, a szociológia és a politikatudomány köréből egyaránt befogadnak előadásokat. A konferenciára előadással 2021. április 23-ig lehet jelentkezni az előadás témáját röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal. Részletek és jelentkezés az NKE kutatóintézetének honlapján >>