EN

Az Alkotmánybíróság (Ab) december 14-én elfogadott határozatában megállapította, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) alkotmányellenes, ezért azt 2010. december 31. napjával megsemmisítette.

Az Alkotmánybírósághoz Ádám Antal egyetemi tanár, Salamon László országgyűlési képviselő, Szabó Máté országgyűlési biztos és Szigeti Péter egyetemi tanár fordult a Jat. számos rendelkezésének utólagos alkotmányossági vizsgálatát kérve.

Az Ab-nak először a Jat. hatályos szövegét kellett megállapítania. E kérdést illetően arra a következtetésre jutott, hogy a Jat. Magyar Közlönyben 2007-ben megjelentetett szövege, amelyet az indítványozók beadványaikban alapul vettek, nem mindenben tekinthető a Jat. hatályos – és így az alkotmánybírósági vizsgálat tárgyát képező – szövegének. Kiindulópontként – mint a hivatalos lapban megjelent szöveget – mégis ezt fogadta el, és megállapításait ennek alapján fogalmazta meg, számos ponton azonban eltért a hivatalosnak minősített szövegtől.

Az Ab a Jat. keletkezési körülményeinek vizsgálatát követően az indítványi kérelmeknek megfelelően rendelkezésről rendelkezésre haladva bírálta el a Jat. támadott rendelkezéseit. Az Ab határozatában – hangsúlyozva és elismerve a Jat. megalkotásának jog- és politikatörténeti jelentőségét – megállapította, hogy a törvényalkotó a Jat. szövegét nem hozta összhangba az Alkotmány jogforrási rendszerével, és részben a mai alkotmányos berendezkedéssel. Ennek következtében a Jat. mai alakjában nem az a törvény, aminek az Alkotmány 7. § (2) bekezdése szerinti, a „jogalkotás rendjéről” szóló törvénynek az Alkotmány szerint lennie kellene. Az Ab szerint a Jat. bizonyos rendelkezései nem alkotmányellenesek, azonban az alkotmányellenes részek megsemmisítése után a Jat. Alkotmányba nem ütköző rendelkezései már nem alkotnának értelmezhető és alkalmazható jogszabályt, így a Jat. teljes, de nem azonnali hatályú megsemmisítését a jogbiztonság alkotmányos elve követelte meg, elegendő időt hagyva ezzel a jogalkotónak új szabályozás megalkotására.

A határozathoz Trócsányi László alkotmánybíró párhuzamos indokolást csatolt.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján