EN

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke elnöki utasításban rendelkezett Bihari Mihály alkotmánybíró helyettesítéséről a 3. számú öttagú tanácsban

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, a mai napon, az Ügyrend 9. § (4) bekezdése alapján, a tartósan akadályozott Bihari Mihály alkotmánybírónak, a 3. számú öttagú tanács tagjának helyettesítésére Balogh Elemér alkotmánybírót jelölte ki. A kijelölés alapján Bihari Mihályt tanácsvezetői minőségében Lenkovics Barnabás alkotmánybíró helyettesíti. Az akadályoztatás és a helyettesítések megszűnéséről külön elnöki utasítás rendelkezik.