EN

Folyamatban lévő perek felfüggesztése mellett több száz bírói kezdeményezés érkezett az Alkotmánybírósághoz olyan eljárásokban, amelyekben a parkolási jogvitákat a 109/2009. (XI. 18.) AB határozatban alkotmányellenesnek minősített fővárosi közgyűlési rendeletek parkolási díjjal kapcsolatos rendelkezései alapján kellene elbírálni. Az Alkotmánybíróság a 2011. május 3-án meghozott döntésében úgy határozott, hogy a szóban forgó alkotmányellenes rendelkezések a jogerősen le nem zárt polgári peres eljárásokban nem alkalmazhatók. Az Alkotmánybíróság e határozatának következményeit az érintett perekben a bíróságok vonják le.

Az Alkotmánybíróság döntése újraértelmezi az alkotmányellenesnek nyilvánított jogszabály alkalmazási tilalmának gyakorlatát. A határozat értelmében az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján – mint a jelen ügyben – elrendelheti az alkotmányellenesnek minősített norma általános alkalmazási tilalmát.

A határozatot az Alkotmánybíróság közzéteszi a Magyar Közlönyben is.