EN

Az Alkotmánybíróság 2012. május 22-én egyhangúlag meghozott végzésében visszautasította a Szabadság és Reform Intézet Alapítvány alkotmányjogi panaszát, amely egyes jogszabályok alaptörvény-ellenességének vizsgálatát kezdeményezte. Az indítvány nem felel meg a törvényben rögzített formai és tartalmi követelményeknek, ezért alkotmányjogi panaszként nem bírálható el.

A Szabadság és Reform Intézet Alapítvány alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyben különböző rendelkezések – a jegybanktörvény, a médiatörvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a bírósági szervezeti törvény, az alkotmánybírósági törvény, a gazdasági stabilitásról szóló törvény, valamint az Alaptörvény és az Alaptörvény átmeneti rendelkezései egyes részei – alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az Alkotmánybíróság a panaszt visszautasította, mert az nem felel meg az alkotmánybírósági törvényben rögzített formai és tartalmi követelményeknek. Az indítvánnyal támadott konkrét rendelkezések tekintetében nem állapítható meg az indítványozó személyes, közvetlen és tényleges érintettsége, ezért a beadvány alkotmányjogi panaszként nem bírálható el. Tartalmát illetően a benyújtott panasz absztrakt utólagos normakontrollra irányuló kérelem, amellyel azonban csak a kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede és az alapvető jogok biztosa élhet.
A végzés indokolása megjegyzi, hogy amennyiben az indítványozó az általa vitatott rendelkezések vonatkozásában a törvényben meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelő beadványt nyújt be, úgy az alapjául szolgálhat az Alkotmánybíróság érdemi eljárásának.
A végzéshez Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolást fűzött.

A végzés teljes szövege itt olvasható.