EN

Az Alkotmánybíróság nyilvánosan hirdeti ki határozatát a bírák nemzetbiztonsági ellenőrzésével és a szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtásának elévülésével kapcsolatos ügyekben.

Az Alkotmánybíróság 2017. június 13-án, kedden 11 órakor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki határozatát a következő két ügyben:

Bírák nemzetbiztonsági ellenőrzése

A Kúria elnöke a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az indítványozó álláspontja szerint a törvény az országgyűlési képviselőket kiveszi a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel érintett személyek köréből, a bírákat viszont nem, az érintett személyi kör önkényes kiválasztására adva lehetőséget. Aggályai szerint ugyanis nem állapítható meg pontosan, hogy mely bírákra vonatkozik az adott szabályozás, és milyen esetekben – legyen szó akár nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezéséről vagy éppen az ezzel kapcsolatos felülvizsgálati eljárásról. Az indítvány alapján a támadott jogszabályi rendelkezések sértik – többek között – a jogállamiságból eredő jogbiztonságot, a hatalommegosztás elvét, a törvényes bíróhoz való jogot, valamint a bírói függetlenség elvét is, így azok alaptörvény-ellenesek. Az ügy alkotmánybírósági száma: II/01063/2015. (Az adatlapon megtalálhatóak az ügy részletei és az indítvány anonimizált szövege is).

Szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtásának elévülése

Az indítványozó bíró a büntetés-végrehajtási törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének a megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Beadványában azt állította, hogy a szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés szabályozása nem felel meg a jogbiztonsággal összefüggő és a hátrányos megkülönböztetés tilalmából fakadó alkotmányos követelményeknek. Ennek indoka, hogy a büntetés a más okból elrendelt fogva tartás ideje alatt nem évül el, így korlátlan ideig végrehajtható. Az ügy alkotmánybírósági száma: III/01948/2016. (Az adatlaponmegtalálhatóak az ügy részletei és az indítvány anonimizált szövege is).

A nyilvános hirdetés időpontja 2017. június 13., kedd, 11 óra

Helyszíne: Az Alkotmánybíróság díszterme (1015 Budapest, Donáti u. 35-45.)

A nyilvános hirdetésen bárki részt vehet. A kötelező biztonsági ellenőrzésre tekintettel javasolt fél órával korábban érkezni.

A nyilvános határozathirdetés várható időtartama egy óra.