EN

A pénzügyi ügyintézői munkakör ellátása köztisztviselői jogviszony keretében történik, a köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján írásbeli kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezés határozatlan időre szól, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidővel, teljes munkaidőre. Az illetményre a Kttv. szabályai az irányadóak.

A munkakör 2015. november 1-től tölthető be.

A munkavégzés helye: Alkotmánybíróság, 1015 Budapest, Donáti utca 34-45.

A pénzügyi ügyintéző az Alkotmánybíróság gazdasági főigazgatójának felügyelete mellett végzi feladatát.

A munkakörhöz tartozó feladatok és főbb tevékenységi körök: bejövő számlák tartalmi ellenőrzése, iktatása, teljesítésigazolásra átadás, szállítói analitika vezetése, átutalás elkészítése. Kimenő számlák elkészítése, továbbítása. Kötelezettségvállalás nyilvántartása. Pénztár ellenőri feladat. Pénztáros helyettesítése. Leltározási, selejtezési feladatokban való közreműködés. Adatszolgáltatás külső partnerek felé.

Az Alkotmánybíróság működésével kapcsolatos fontosabb dokumentumok, így a Szervezeti és Működési Szabályzat az Alkotmánybíróság honlapján (alkotmanybirosag.hu) elérhetőek.

A munkakör betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középfokú pénzügyi, számviteli végzettség. A kinevezés feltétele továbbá, hogy a jelentkező a büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal rendelkezzen a kinevezéskor.

A jelentkezéseket 2015. október 20-ig kell a gazdasagi[kukac]mkab.hu címre benyújtani elektronikus úton. A jelentkezéshez mellékelni kell:

– részletes, fényképes szakmai életrajzot, benne az elérhetőséghez szükséges adatokkal (telefonszám, email-cím),

– nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező a jelentkezésben szereplő személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá

– az iskolai végzettséget és az egyéb szakképzettséget igazoló okirat(ok) szkennelt másolatát.

A jelentkezésben szereplő, a kiválasztási eljárással összefüggésben kezelt személyes adatokat az Alkotmánybíróság Hivatala legkésőbb 2016. január 31-ig törli.

Az előértékelésen kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt, melynek időpontjáról külön kapnak tájékoztatást. A személyes meghallgatáson be kell mutatni a jelentkezéshez előírt okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát.