EN

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendje 12. §-a alapján 2016. július 25-től 2016. augusztus 28-ig ítélkezési szünetet tart.

Az Alkotmánybíróság az Ügyrend 12. §-a alapján 2016. július 25-től 2016. augusztus 28-ig ítélkezési szünetet tart. Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket.