EN

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendje 12. §-a alapján 2014. július 21-től 2014. augusztus 29-ig ítélkezési szünetet tart.

Az Alkotmánybíróság az Ügyrend 12. §-a alapján 2014. július 21-től 2014. augusztus 29-ig ítélkezési szünetet tart. Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket.