EN

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendje 12. §-a alapján 2013. december 23-tól 2014. január 10-ig ítélkezési szünetet tart.

 

Az Alkotmánybíróság az Ügyrend 12. §-a alapján 2013. december 23-tól 2014. január 10-ig ítélkezési szünetet tart. Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket.