EN

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 12. §-a alapján 2012. július 16-tól 2012. augusztus 26-ig ítélkezési szünetet tart.

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 12. §-a alapján 2012. július 16-tól 2012. augusztus 26-ig ítélkezési szünetet tart. Az ítélkezési szünet időtartama az Alkotmánybíróság belső eljárási határidőibe nem számít bele, ugyanakkor nem érinti az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló, az Abtv. 30. §-ában megállapított határidőket.