EN

A Németországi Szövetségi Alkotmánybíróság elnöke és több tagja 2013. szeptember 23-án munkalátogatást tett a magyar Alkotmánybíróságon.

Andreas Voßkuhle, a Németországi Szövetségi Alkotmánybíróság elnöke és Paczolay Péter, a magyar Alkotmánybíróság elnöke nyitotta meg azt az egész napos megbeszélést, melyet a két testület tagjai folytattak tegnap Budapesten, az Alkotmánybíróság székházában. A találkozón magyar részről az Alkotmánybíróság elnöke és valamennyi tagja, német részről Andreas Voßkuhle elnök, Ferdinand Kirchhof elnökhelyettes és további három alkotmánybíró vett részt.

A két testület tagjai kölcsönösen tájékoztatták egymást az intézményeiket érintő általános és aktuális kérdésekről. Paczolay Péter elnök ismertette az ülésen, hogy az Alaptörvény és az új alkotmánybírósági törvény milyen változásokat hozott az Alkotmánybíróság hatásköreit és működési rendjét illetően. Kiemelte ezen belül az új típusú alkotmányjogi panaszt, az ezzel kapcsolatos befogadási eljárást és az új ügyrendet. Utalt arra, hogy a befogadási eljárás mint új intézmény első jogalkalmazási kérdéseinél fontos viszonyítási pont volt a német alkotmánybíróság évtizedek alatt kikristályosodott befogadási gyakorlata. Paczolay Péter elnök külön szólt az Alkotmánybíróság hatásköreinek a költségvetési- és adóügyekkel kapcsolatos korlátozásáról, melyet az Alaptörvény is fenntartott. Ugyancsak szó volt a megbeszélésen az Alaptörvény negyedik módosításáról, és annak hatásáról az Alkotmánybíróság munkájára.

A két testület tagjai részletes szakmai eszmecserét folytattak az európai jog és a nemzeti alkotmányok viszonyáról. A hozzászólók egyetértettek abban, hogy az európai jog és a nemzeti jogok kapcsolatában olyan összhangra kell törekedni, amelyben mindkét jog be tudja tölteni saját szerepét. Az alkotmánybírák különösen fontosnak tartották, hogy az európai és a nemzeti alapjogvédelmi mechanizmusok egymást erősítve és kiegészítve, egyre hatékonyabban építsék az emberi jogok kultúráját.

A szakmai eszmecserét megelőzően a tanácskozáson részt vett alkotmánybírák kölcsönösen ismertettek néhány, az utóbbi időben született jelentősebb alkotmánybírósági határozatot.

A találkozó végén Andreas Voßkuhle elnök munkalátogatásra hívta Paczolay Péter elnököt és a magyar alkotmánybíróság tagjait Karlsruhéba, a Németországi Szövetségi Alkotmánybíróságra, hogy ott folytassák a megkezdett tanácskozást.

Budapest, 2013. szeptember 25.