Gyakornoki program

Az Alkotmánybíróság szakmai gyakornoki programjának célja, hogy a résztvevők, a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaikhoz igazodó gyakorlati ismeretek érdekében, megismerjék az Alkotmánybíróság szervezetét és működését, betekintést nyerjenek az Alkotmánybíróságon folyó szakmai munka részleteibe.

* * *

A szakmai gyakornoki programra történő jelentkezéssel és a gyakornokok fogadásával kapcsolatos fontosabb tudnivalók a következők.

Gyakornokot az Alkotmánybíróság tagja (kivételes esetben főtitkára és a gazdasági főigazgató) fogadhat. Ennek érdekében a leendő gyakornokoknak a jelentkezést megelőzően fel kell venniük a kapcsolatot velük, és tisztázni a fogadókészséget.

A szakmai gyakorlaton felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt, akik tanulmányaikat az állam-, jog-, közigazgatási-, igazgatási- vagy politikatudományok területén végzik. Célszerű felsőbb évfolyamosként, az alkotmányjogi és közjogi egyetemi ismeretek megszerzését követően jelentkezni. A gyakornoki idő legfeljebb 8 hét lehet.

A gyakorlatra történő jelentkezést a főtitkárnak kell elektronikus úton benyújtani a tajekoztatas[kukac]mkab.hu vagy a ligeti[kukac]mkab.hu címen. A jelentkezésben közölni kell, hogy a hallgató melyik alkotmánybírónál fogja tölteni a gyakornoki idejét, továbbá a gyakornoki idő kezdetének tervezett időpontját, időtartamát. Javasoljuk, hogy a gyakornoki idő kezdete valamely naptári hónap elejére essen. A gyakorlat kezdetének pontos időpontját az őt fogadó alkotmánybíróval egyetértésben állapítja meg a főtitkár, arra is tekintettel, hogy az egy időben az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott gyakornokok száma nem haladhatja meg az öt főt. Ezért nem minden esetben lehetséges abban az időpontban elkezdeni a gyakorlatot, ami a jelentkezésben szerepel.

A jelentkező gyakornokok emailben kapnak értesítést, hogy jelentkezésüket az Alkotmánybíróság elfogadta, és hogy mikor kezdődik gyakornoki idejük.

A gyakornokok a gyakorlati idő első részét a főtitkárságon töltik, ahol megismerkednek a főtitkárság működésével (indítványelemzés stb.), valamint az alapvető eljárási gyakorlattal, és ezt követően folytatják munkájukat az őket fogadó alkotmánybíró stábjánál.