Gyakornoki program

Az Alkotmánybíróság szakmai gyakornoki programjának célja, hogy a résztvevők, a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaikhoz igazodó gyakorlati ismeretek érdekében, megismerjék az Alkotmánybíróság szervezetét és működését, betekintést nyerjenek az Alkotmánybíróságon folyó szakmai munka részleteibe.

* * *

A szakmai gyakornoki programra történő jelentkezéssel és a gyakornokok fogadásával kapcsolatos fontosabb tudnivalók a következők.

Gyakornokot az Alkotmánybíróság tagja (kivételes esetben főtitkára és a gazdasági főigazgató) fogadhat. Ennek érdekében a leendő gyakornokoknak a jelentkezést megelőzően fel kell venniük a kapcsolatot velük.

A szakmai gyakorlaton felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt, akik tanulmányaikat az állam-, jog-, közigazgatási-, igazgatási- vagy politikatudományok területén végzik.

A gyakorlatra történő jelentkezést a főtitkárnak kell elektronikus úton benyújtani a tajekoztatas[kukac]mkab.hu címen. A jelentkezésben közölni kell, hogy a hallgató melyik alkotmánybírónál (vagy a főtitkárnál, gazdasági főigazgatónál) fogja tölteni a gyakornoki idejét, továbbá a gyakornoki idő kezdetének tervezett időpontját, időtartamát.
A gyakorlat kezdetének pontos időpontját az őt fogadó alkotmánybíróval egyetértésben állapítja meg a főtitkár, arra is tekintettel, hogy az egy időben az Alkotmánybíróságon foglalkoztatott gyakornokok száma nem haladhatja meg az öt főt.

A gyakornokok a gyakorlati idő első részét a főtitkárságon töltik, ahol megismerkednek a főtitkárság működésével (indítványelemzés stb.), és ezt követően folytatják munkájukat az őket fogadó alkotmánybíró stábjánál.