EN

Áttekintés az Alkotmánybíróság által befejezett devizahiteles ügyekről

(2021. december 1-i állapot. A felsorolás 2016-tól kezdődően csak az érdemi döntéssel befejezett ügyeket tartalmazza.)

8/2014. (III. 20.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság a határozatban az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdését, II. cikkét és a B) cikk (1) bekezdését értelmezte a devizahiteles szerződésekkel kapcsolatban.

A határozat, az indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

34/2014. (XI. 14.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság a határozatban elutasította, illetve részben visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1), (2), (3), (6)  és (7) bekezdései, 4–15. §-a, valamint 19. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat. Az ügy indítványozói – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény  (Abtv.) 25. §-a alapján – a Fővárosi Törvényszék eljáró bírói voltak. Az Alkotmánybíróság az alapügyhöz (III/1522/2014. számú ügyhöz) két további indítványt egyesített.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

2/2015. (II. 2.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság a határozatban elutasította, illetve részben visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (2) és (3) bekezdése, a 6. §-a, valamint 7–15. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3048/2015. (III. 2.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1), (2) és (5) bekezdései, a 4. § (1), (2) és (3) bekezdései, valamint 7–16. §-ai, továbbá a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3–14. §-ai, a 8–31. §-ai, a 33–40. §-ai és 52. §-a ellen benyújtott alkotmányjogi panasz indítványokat.

Az ügyben több mint 380 további azonos tartalmú alkotmányjogi panasz érkezett az Alkotmánybíróságra. Ezeket az Alkotmánybíróság egyesítette az alapügyhöz (IV/1839/2014. számú ügyhöz). Az indítványozók – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – magánszemélyek voltak.

A végzés, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

7/2015. (III. 19.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (6) és (7) bekezdése, a 3. §-a, valamint a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozat 3. pontja ellen benyújtott 4 alkotmányjogi panaszt.

Az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt tekinthetőek meg >>

3057/2015. (III. 31.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a, illetve azzal összefüggő bírósági ítéletek ellen érkezett, több mint 80 lényegében azonos tartalmú alkotmányjogi panaszt.

A határozat szövege, az alapügy anonimizált indítványa és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3083/2015. (V. 8.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1), (2) és (5) bekezdései, 4. § (1), (2) és (3) bekezdései, 7-16. §-ai, illetve a 2014. július 26. napjától október 14. napjáig hatályos 16. §-a, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3-14. §-ai, 18-31. §-ai, 33-40. §-ai és 52. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A végzés szövege, az alapügy anonimizált indítványa és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3084/2015. (V. 8.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A végzés szövege, az alapügy anonimizált indítványa és az ügy részletei itt érhetőek el >>

11/2015. (V. 14.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező részének 1. pontja és az ahhoz kapcsolódó indokolás III/1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezéseket.

A határozat szövege, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3087/2015. (V. 19.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdése, a 2014. október 14. napjáig hatályos 16. §-a, a 2014. október 15. napjától hatályos 16. § (1) bekezdése, illetve a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló a 2014. évi XL. törvény 37. §-a, 38. § (1)–(2) bekezdése, 39. §-a és 40. § (3) bekezdése, valamint a  deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. Polgári jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat.

Az Alkotmánybíróság megszüntette a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló a 2014. évi XL. törvény 2014. november 1. napja és december 5. napja között hatályos 38. § (1)-(2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást.

A végzés szövege, az alapügy anonimizált indítványa és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3121/2015. (VII. 9.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (elszámolási törvény) 5. § (2) és (3) bekezdései, a 6. § (3) bekezdése, a 21. §-a, 22. § (4) bekezdése, valamint 23. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat.

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1), (2) és (6)–(7) bekezdései, 3. §-a, 4. §-a, 6. §-a, 7–15.  §-ai, a  7. § (2) bekezdése, a 7. § (7) bekezdésének k) pontja, a 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (3) bekezdése, továbbá a 11. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat.

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 5. § (2) és (3) bekezdései, a 6. § (3) bekezdése, a 21. §-a, 22. § (4) bekezdése, valamint 23. §-a alaptörvény-ellenességének  megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat.

Az Alkotmánybíróság visszautasította a 2/2014. Polgári jogegységi határozat egésze, valamint a 2. és 3. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat szövege, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3143/2015. (VII. 24.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdése, illetve a 8. § (1) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat szövege, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3147/2015. (VII. 24.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés f) pontja és 10. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat.

A határozat szövege, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3168/2015. (VII. 24.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasítottaa az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A végzés szövege, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

A 3203/2015. (X. 14.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3. §-a, 4. §-a és 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

A 3202/2015. (X. 14.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és az egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3. § (2) bekezdése és az 5. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

A 3216/2015. (XI. 10.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3. §-a, 4. §-a és 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

A 3215/2015. (XI. 10.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 1. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

A 3223/2015. (XI. 10.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. Polgári jogegységi határozat és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

A 3224/2015. (XI. 10.) AB végzés

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 3. §-a, 4. §-a és 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

A 33/2015. (XII. 3.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-a és 15. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetőek el >>

3098/2016. (V. 24.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37/A. §-a, valamint az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 15/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezéseket egyesítette, és az egyedi normakontroll indítványokat.

A határozat, az indítvány és az ügy részletei itt érhetők el >>

3019/2017. (II. 17.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól szóló 54/2014. (X.10.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés kapcsán alkotmányos követelményt állapított meg, és a bírói kezdeményezést.

Az Alkotmánybíróság határozata alapján a támadott jogszabály 6. § (2) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény, hogy e rendelkezés kizárólag a fogyasztói követelés összegének a pénzügyi elszámolási folyamat során történő meghatározására vonatkozik. A rendelkezés nem érinti azonban a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének a megítélését.

A határozat, az indítvány és az ügy részletei itt érhetők el >>

6/2019. (III. 20.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság elutasította mind a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, mind a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-­ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetők el >>

3133/2020. (V. 15.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság a határozatban elutasította a Győri Törvényszék 2.Pf.20.092/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

A határozat, az anonimizált indítvány és az ügy részletei itt érhetők el >>