EN
 • 1III/00632/2019. számú AB ügy

  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 39/A. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (csecsemőgondozási díj megállapítása)

 • 2III/00629/2019. számú AB ügy

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3b) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közérdekő adat kiadása)

 • 3III/00593/2019. számú AB ügy

  Az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény 19. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (vízitársulati hozzájárulás)

 • 4IV/00565/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.205/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése)

 • 5IV/00487/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.22.646/2017/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)

 • 6IV/00486/2019. számú AB ügy

  A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.537/2018/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági tárgyú közigazgatási per)

 • 7IV/00485/2019. számú AB ügy

  A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.516/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági tárgyú közigazgatási per)

 • 8IV/00473/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.644/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (bbontóper, kapcsolattartás)

 • 9IV/00354/2019. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 1.Pf.20.513/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekhatár kiigazítása)

 • 10IV/00281/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.K.32.768/2018/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (menekültügyben közigazgatási jogvita)

 • 11IV/00193/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.109/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

 • 12IV/00111/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.154/2017/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

 • 13IV/01795/2018. számú AB ügy

  A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1ö7.K27.376/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bontási engedély)

 • 14IV/01594/2018. számú AB ügy

  A Veszprémi Járásbíróság 22.Szk.3381/2017/21. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tiszteletbeli konzul funkcionális mentessége)

 • 15IV/01499/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.500/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége)

 • 16IV/01405/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.633.244/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)