az utóbbi 10 napban indult új ügyek

 • 1

  IV/00383/2024. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.252/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatási jogosultság megállapítása)

 • 2

  IV/00262/2024. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 1.K.700.765/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

 • 3

  IV/00255/2024. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.II.848/2022/59. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (emberkereskedelem bűntette, pártatlan bíráskodáshoz, védelemhez való jog)

 • 4

  II/00250/2024. számú AB ügy

  Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 2-4. §-ai és a 4/A. § elleni utólagos normakontroll (Palotanegyed, kampuszberuházás, örökségvédelem)

 • 5

  IV/00243/2024. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 47.K.702.106/2023/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.690/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)

 • 6

  IV/00231/2024. számú AB ügy

  A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet 2. §, 2/A. §, 3/A. §, 4. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Akciós rendelet)

 • 7

  IV/00234/2024. számú AB ügy

  A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet 2. §, 2/A. §, 3/A. §, 4. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Akciós rendelet)

 • 8

  IV/00233/2024. számú AB ügy

  A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet 2. §, 2/A. §, 3/A. §, 4. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Akciós rendelet)

 • 9

  IV/00232/2024. számú AB ügy

  A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet 2. §, 2/A. §, 3/A. §, 4. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Akciós rendelet)

 • 10

  IV/00235/2024. számú AB ügy

  A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet 2. §, 2/A. §, 3/A. §, 4. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Akciós rendelet)

 • 11

  IV/00229/2024. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.250/2023/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott földárverési eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat)

 • 12

  IV/00227/2024. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.700.080/2023/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (külszolgálat megszünetetése)

 • 13

  IV/00212/2024. számú AB ügy

  a Kúria Kfv.II.37.662/2023/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy)

 • 14

  IV/00194/2024. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bf.II.234/2022/51. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás bűntette)

 • 15

  IV/00180/2024. számú AB ügy

  Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016. (IV. 29.) Önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog alapítása)

 • 16

  IV/00143/2024. számú AB ügy

  A Kúria Kgyk.VII.39.120/2023/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési jog gyakorlása)

 • 17

  IV/00141/2024. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bv.908/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartott véleménynyilvánítási szabadságának korlátozása, sajtószabadság)

 • 18

  IV/00112/2024. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.352/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértésének megállapítása)

 • 19

  IV/00062/2024. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.333/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jelzálog törlése, jognyilatkozat pótlása)

 • 20

  IV/02749/2023. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pkf.25.604/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása, Alkotmánybírósági határozatban megállapított jogalkotási feladat nem teljesítése)

 • 21

  IV/02630/2023. számú AB ügy

  A közigazgatási perrentartásról szóló 2017. évi I. törvény 102. § (1) bekezdés d) pontja és a Kúria Kfv.I.35.040/2023/14. számú végzése elleni (elektronikus kapcsolattartás, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálat)

 • 22

  IV/02568/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.430/2022/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár megtérítése)

 • 23

  IV/02438/2023. számú AB ügy

  A Budai Központi Kerületi Bíróság 16.Bnyfi.7012/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ügyészségi határozat elleni felülbírálat)