EN
  • 1X/01416/2018. számú AB ügy

    Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése, az R) cikk (4) bekezdése, a XIV. cikk (4) bekezdése, valamint a 24. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

  • 2IV/01368/2018. számú AB ügy

    Kúria Pfv.IV.20.884/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  • 3IV/01342/2018. számú AB ügy

    A Kúria Kfv.V.35.598/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felügyeleti bírság)