EN
 • 1III/00872/2018. számú AB ügy

  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 72. § (5) bekezdésének a) pontja, valamint a 71. § (3) bekezdésének a) és b) pontja és 71. § (4) bekezdésének b) pontja elleni bírói kezdeményezés (haszonbérleti szerződés jóváhagyásának megtagadása)

 • 2III/00822/2018. számú AB ügy

  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (elítélt közgyógyellátási jogosultsága)

 • 3IV/00646/2018. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.III.20.267/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés fogvatartottnak)

 • 4IV/00391/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.32.271/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)

 • 5IV/00291/2018. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 341. § (1) bekezdése és 369. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Bfv.I.1257/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés, nyomozási bíró eljárása az elsőfokú eljárásban)

 • 6IV/00272/2018. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 2.Pf.21.197/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)

 • 7IV/00280/2018. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Bf.I.36/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen eljárás)

 • 8IV/00143/2018. számú AB ügy

  Fegyházi házirend, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (fegyházi házirend, fogvatartottak tulajdonhoz való joga)