Alkotmányos követelmények

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 46. § (3) bekezdése alapján hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában határozattal megállapíthatja azokat az Alaptörvény szabályozásából eredő, és az Alaptörvény rendelkezéseit érvényre juttató alkotmányos követelményeket, amelyeknek a vizsgált, illetve a bírósági eljárásban alkalmazandó jogszabály alkalmazásának meg kell felelnie.

Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázat itt tekinthető meg (2024. március 31-i állapot) (pdf)