EN

Az Alkotmánybíróság negyedévente közzéteszi az ügyforgalmáról készült összefoglalót, valamint a részleges adatokat tartalmazó táblázatokat.

Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 2023. évi 1. száma (2023. január 13.). A hivatalos lap a korábbi számokkal együtt letölthető pdf formátumban.

Az Alkotmánybíróság 2022. december 19-től 2023. január 6-ig ítélkezési szünetet tart.

Az Alkotmánybíróság nyilvánosan kihirdetett határozatában megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény módosításakor azzal, hogy nem szabályozta a jogbiztonság és a tulajdonhoz való jog érvényesülésének megfelelően az Eötvös Loránd Kutatóhálózat és a kutatóintézeti hálózat korábbi működtetője, a Magyar Tudományos Akadémia közötti vagyoni viszonyokat. Az Alkotmánybíróság ezért felhívta az Országgyűlést, hogy ezzel kapcsolatos jogalkotói feladatának 2023. június 30-ig tegyen eleget.

Az Alkotmánybíróság nyilvánosan hirdeti ki döntését a kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény több rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll tárgyában.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés 2022. október 3-i ülésnapján elfogadott, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló még ki nem hirdetett törvény 1. §-a nem sérti az ügyészséget megillető vádmonopólium elvét, tehát nem alaptörvény-ellenes.

Az Alkotmánybíróság negyedévente közzéteszi az ügyforgalmáról készült összefoglalót, valamint a részleges adatokat tartalmazó táblázatokat.

Az Aranybulla kiadásának 800 éves évfordulójának alkalmából 2022. szeptember 29-én az Országgyűlés emlékülést tartott. Az eseményen ünnepi beszédet mondott többek között Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke is. A beszédet az alábbiakban olvashatják:

Karbantartási munkák miatt 2022. október 8-án, szombaton 8:00 és 14:00 óra között az Alkotmánybíróság honlapja nem lesz elérhető. Köszönjük a türelmet, a kellemetlenségekért elnézést kérünk.