AB végzés döntés kijavításáról

2023. május 10.
Ügyszám: IV/824/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.III.20.580/2021/4. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)