AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. május 17.
Ügyszám: IV/2743/2022.
Az ügy tárgya:

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 408. § (1)-(2) bekezdése és a Kúria Pfv.III.20.751/2022/2. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése, felülvizsgálat)