AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. május 17.
Ügyszám: IV/2028/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.III.21.484/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elévülés)