AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. november 15.
Ügyszám: IV/950/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.VI.30.210/2022/22. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése, elévülés)