AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. május 9.
Ügyszám: IV/2478/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.VI.30.425/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő elszámolási kötelezettsége)