AB határozat jogszabályi rendelkezés megsemmisítéséről

2023. május 19.
Ügyszám: IV/1164/2022.
Az ügy tárgya:

A Pécsi Törvényszék 3.K.701.432/2021/4. számú ítélete és Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-át, továbbá a Pécsi Törvényszék előtti 3.K.701.432/2021/4. ügyben való alkalmazást kizárta. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó telekadó kiszabása miatt indított peres eljárást. Az elsőfokú bíróság a keresetét elutasította, mert korábban a Kúria az önkormányzati rendelet támadott szakasza jogszabály-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói indítványt elutasította. Az indítványozó szerint mind a Kúria Önkormányzati Tanácsa, mind az elsőfokú bíróság döntése alaptörvény-ellenes, mert az önkormányzati rendeletben megállapított telekadó súlyosan aránytalan mértékű és konfiskáló jellegű, ezért sérti a tulajdonhoz való jogot. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az indítványozó ügyében a telekadó 35,5%-os elvonást jelentett 2020-ban az adótárgyként szolgáló telkek igazságügyi szakértő által megállapított fajlagos telekértékeihez képest. Ilyen adóterhelés mellett a telekadó kevesebb mint három év alatt felemészti a telkek értékét. Az elvonási szintet az általános adóügyi elévülési ciklusra vetítve megállapítható továbbá, hogy az indítványozó majdnem kétszeresen kifizeti telkei értékét telekadó formájában. Tekintettel arra, hogy ez az adóterhelés a határesetet képező tartománynak egyértelműen a felső részéhez esik közel, és az önkormányzat beadványa nem tartalmazott olyan értékelhető előadást, amely az adómérték arányosságát támasztotta volna alá, az Alkotmánybíróság az önkormányzati rendelet támadott rendelkezését megsemmisítette.