AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

2023. május 11.
Ügyszám: IV/2321/2022.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.579/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (utólagos összbüntetésbe foglalás)

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Fővárosi Ítélőtábla és a Fővárosi Törvényszék támadott végzéseit. Az indítványozó jogerős ítéletekkel kiszabott szabadságvesztés büntetések ismételt összbüntetésbe foglalása iránt előterjesztett indítványát a Fővárosi Törvényszék elutasította, amit a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyott. Az indítványozó álláspontja szerint mind a korábban, mind a jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv alapján a bűncselekményt az elkövetés idején hatályban lévő törvény szerint kell elbírálni, az ő esetében pedig valamennyi bűncselekmény elkövetési ideje a régi törvény hatálya alá esett. Nézete szerint az összbüntetési eljárást a számára kedvezőbb szabályokat jelentő korábbi rendelkezések figyelembevételével kellett volna lefolytatni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a támadott döntések nem állnak összhangban az Alkotmánybíróság összbüntetési ügyekben kialakított gyakorlatával. Az indítványozó utólagos összbüntetési indítványa alapján eljáró bíróságok a kifogásolt végzések tanúsága szerint nem folytatták le annak vizsgálatát, hogy a bűncselekményt az elkövetése vagy az elbírálása idején hatályban lévő büntetőtörvény szerint kell-e elbírálni. Az eljáró bíróságok, helytelenül, úgy foglaltak állást, hogy az indítványozó esetében az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezések alkalmazása kizárt, megsértve ezzel a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát. Az Alkotmánybíróság ezért a bírói döntéseket megsemmisítette.