AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

2023. május 11.
Ügyszám: IV/727/2021.
Az ügy tárgya:

Az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes bírósági mentesítés)

Az Alkotmánybíróság elutasította az Egri Törvényszék támadott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozót a bíróság jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az indítványozó nézete szerint az ítélet megsértette a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogát, mert a bíróság nem biztosította annak lehetőségét, hogy a titkos információgyűjtés hanganyagát a bírósági eljárás bizonyítási szakaszában megismerje, illetve az a birtokába kerüljön, holott a bíróság a bűnösséget megalapozó tényállást a hanganyagokból készült leiratok tartalmára alapozta. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a védelemhez való joggal összefüggésben kiemelendő a bizonyítékokhoz történő indítványozói hozzáférés, ekként arra vonatkozó nyilatkozatok megtétele, észrevételezés, illetve azokkal összefüggésben a bizonyítási indítványok tételének joga. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy vonatkozásában megállapította, hogy a titkos információgyűjtésből származó azon információk, amelyek a büntetőeljárásban felhasználhatók voltak, az indítványozó rendelkezésére álltak, azokat ismerte, azokkal kapcsolatban élhetett indítványozási és észrevételezési jogával. Az eljáró bíróság az Alaptörvény hivatkozott rendelkezéseivel összhangban biztosította az indítványozó számára a büntetőeljárásból származó bizonyítékok megismerését, és ezzel összefüggésben a védelemhez való jogának gyakorlását. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.