A 2022-ben megsemmisített bírósági döntések és jogszabályi rendelkezések

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2022-ben eddig megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

Megsemmisített bírósági döntések

A Fővárosi Törvényszék 104.Kpk.750.204/2021/5. számú végzése, az Országos Roma Önkormányzat 102/2021. (XI. 9.) Közgyűlési számú és 105/2021. (XI. 9.) Közgyűlési számú határozata – 3002/2022. (I. 13.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.636.669/2020/3. számú végzése és a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 19.Pk.IV.50.193/2020/13. számú végzése – 3066/2022. (II. 25.) AB határozat

A Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.206/2021/2. számú végzése és a Szegedi Járásbíróság 11.Pk.50.902/2020/8. számú végzése – 3067/2022. (II. 25.) AB határozat

A Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.638/2021/2. számú végzése és a Szegedi Járásbíróság 31.Pk.50.057/2021/6. számú végzése – 3068/2022. (II. 25.) AB határozat

A Kúria Kfv.II.37.001/2021/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 105.K.706.125/2020/12. számú ítélete – 3110/2022. (III. 23.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.795/2020/4. számú ítélete – 3111/2022. (III. 23.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.741/2020/5. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.21.188/2019/5. számú ítélete – 3112/2022. (III. 23.) AB határozat

A Kúria Kvk.VI.39.234/2022/6. számú végzése – 4/2022. (III. 23.) AB határozat

A Balassagyarmati Törvényszék 38.Bv.456/2020/2. számú végzése és a Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.313/2020/8. számú végzése – 3113/2022. (III. 23.) AB határozat

Kúria Kvk.VI.39.234/2022/6. számú végzése – 4/2022. (III. 23.) AB határozat

A Kúria Kvk.II.39.260/2022/5. számú végzése – 3130/2022. (IV. 1.) AB határozat

A Kúria Kvk.V.39.269/2022/4. számú végzése – 3151/2022. (IV. 12.) AB határozat

A Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.124/2019/16. számú részítélete és a Fővárosi Törvényszék 36.P.24.412/2015/139. számú rész- és közbenső ítélete – 5/2022. (IV. 14.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.188/2021/9. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 62.P.20.901/2020/11. számú ítélete – 3177/2022. (IV. 22.) AB határozat

A Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.180/2018/40. számú ítélete, a Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20432/2017/39. számú ítélete és a Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20432/2017/39. számú ítélete – 3195/2022. (IV. 29) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.252/2021/3. számú ítélete – 3213/2022. (V. 11.) AB határozat

A Győri Ítélőtábla Bhar.III.29/2021/4. számú ítélete, a Veszprémi Törvényszék 3.Bf.694/2020/6/1. számú ítélete és a Tapolcai Járásbíróság 2.B.231/2020/8/II. számú ítélete – 3237/2022. (V. 18.) AB határozat

A Kúria Knk.I.40.792/2021/10. számú végzése – 10/2022. (VI. 2.) AB határozat

A Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése – 11/2022. (VI. 2.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Bpkf.10347/2021/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 2.Bpk.82/2021/5. számú végzése – 3257/2022. (VI. 3.) AB határozat

A Pécsi Törvényszék 5.K.700.188/2020/9. számú ítélete – 3328/2022. (VII. 21.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.630.281/2021/6. számú végzése és a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 35.Pk.50.469/2020/6. számú, 35.Pk.50.469/2020/7. számú és 35.Pk.50.469/2020/8. számú végzései – 3351/2022. (VII. 25.) AB határozat

A Kúria Mfv.II.10.065/2021/7. számú ítélete – 17/2022. (VIII. 1.) AB határozat

A 2022-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdésének „és a megismételt” szövegrésze – 2/2022. (II. 10.) AB határozat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése – 6/2022. (IV. 26.) AB határozat

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 156. § (4) bekezdése utolsó mondatának „a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye” szövegrésze – 3191/2022. (IV. 29.) AB határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelete 13/A. §-a – 8/2022. (V. 25.) AB határozat

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2020. január 1-je és 2021.szeptember 27. között hatályos 9. § (2a) bekezdés c) pontjának „és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik” szövegrésze, valamint a 2021. szeptember 28-tól hatályos 9/C. § c) pontjának „és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik” szövegrésze – 14/2022. (VII. 7.) AB határozat

A Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésének a „kivéve, ha különleges terület- és településrendezési ok vagy kialakult állapot miatt a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználása tárgyában e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet ettől eltérően rendelkezik.” szövegrésze, 71. § (5) bekezdésének a „kivéve, ha az e törvény felhatalmazása alapján a Balaton vízparti területeire vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények tárgyában kiadott kormányrendelet ettől eltérően rendelkezik” szövegrésze, 75. § (3) bekezdés b) pontja, 76. §-ának „vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik” szövegrésze – 16/2022. (VII. 14.) AB határozat