A 2021-ben megsemmisített bírósági döntések és jogszabályi rendelkezések

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2021-ben eddig megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat (2021. szeptember 30-i állapot). A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.3616/2019/7. számú végzése – 3001/2021. (I. 14.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.K.32.953/2019/5. számú ítélete és az Oktatási Hivatal FE-A/17782-5/2019A számú határozata – 3002/2021. (I. 14.) AB határozat

A Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.744/2016/96. számú ítélete – 3035/2021. (II. 10.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítélete – 6/2021. (II. 19.) AB határozat

A Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete – 3043/2021. (II. 19.) AB határozat

A Szekszárdi Törvényszék 12.Pkf.20.301/2020/3. számú végzése és a Paksi Járásbíróság 7.Pk.50.023/2020. számú végzése – 3067/2021. (II. 24.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 3.Bv.6175/2018/8. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.10.895/2019/2. számú végzése – 3074/2021. (III. 4.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete – 3165/2021. (IV. 30.) AB határozat

A Kúria Kf.V.39.162/2020/5. számú és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27.384/2018/10. számú ítéletei – 16/2021. (V. 13.) AB határozat

A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.889/2020/2. számú végzése – 3213/2021. (V. 28.) AB határozat

A Szegedi Törvényszék 101.K.700.642/2020/5. számú ítélete – 3233/2021. (VI. 4.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 25.Bv.3815/2018/16. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 21.Bpkf.9518/2019/2. számú végzése – 3249/2021. (VI. 11.) AB határozat

A Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 28.Bv.461/2017/19. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése – 3250/2021. (VI. 11.) AB határozat

A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1200/2020/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 19.Bv.1921/2020/2. számú végzése – 3260/2021. (VI. 22.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 21.Bv.212/2018/16. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése – 3261/2021. (VI. 22.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.5996/2019/2. számú végzése – 3298/2021. (VII. 22.) AB határozat

A Szombathelyi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.1055/2018/2. számú végzése és Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése – 3321/2021. (VII. 23.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 1.Bpk.1286/2018/6. számú ítélete – 3354/2021. (VII. 28.) AB határozat

A Kúria Kfv.VII.37.420/2020/5. számú ítélete – 3453/2021. (XI. 3.) AB határozat

A Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú ítélete és a Váci Járásbíróság 2.P.21.128/2016/77. számú ítélete – 29/2021. (XI. 10.) AB határozat

A Kúria Kfv.II.38.074/2020/2. számú végzése – 3467/2021. (XI. 12.) AB határozat

A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete – 3535/2021. (XII. 22.) AB határozat

A Kúria Mfv.II.10.164/2019/4. számú ítélete – 3536/2021. (XII. 22.) AB határozat

A Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése – 33/2021. (XII. 22.) AB határozat

 

A 2021-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 4., 6., 7. pontja – 1/2021. (I. 7.) AB határozat

Az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése – 5/2021. (II. 9.) AB határozat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének „annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti” fordulata – 9/2021. (III. 17.) AB határozat

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdése utolsó mondatának „a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye” szövegrésze – 3111/2021. (IV. 14.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (2) bekezdés a) pontja – 10/2021. (IV. 7.) AB határozat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése – 11/2021. (IV. 7.) AB határozat

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 21. § (4) bekezdésének „ , ha a nyertes pályázó esetében a bíróvá történő kinevezés e törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, illetve ha a nyertes pályázó a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg” szövegrésze, valamint a 21. § (6) bekezdésének „A bíró kinevezése esetén az elsőfokú szolgálati bíróság a bíróvá történő kinevezés feltételeinek meglétét a 4. § (1) bekezdés a), c), d), f), és g) pontjában, a 4. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szempontjából vizsgálja. A bíró áthelyezése esetén az elsőfokú szolgálati bíróság kizárólag a pályázati feltételek teljesülését vizsgálja.” szövegrészei – 13/2021. (IV. 14.) AB határozat

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének az „a II. körzetben: 240,- Ft/m2 ” szövegrésze – 20/2021. (V. 27.) AB határozata

Az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja – 25/2021. (VIII. 11.) AB határozat

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdés második mondata – 30/2021. (XII. 1.) AB határozat

A 2021. évi megsemmisítések 10 jogszabályt érintettek, és ezeknek összesen 15 rendelkezését semmisítette meg az Alkotmánybíróság, illetve állapította meg alaptörvény-ellenességüket.