EN

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2018-ban megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Kúria Mellett Eljáró Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.3/2014/6. számú határozata és a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság SzF.14/63/2012. számú határozata – 3219/2018. (VII. 2.) AB határozat

A Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése – 3263/2018. (VII. 20.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete – 8/2018. (VII. 5.) AB határozat

A Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete – 3027/2018. (II. 7.) AB határozat

A Kúria Pfv.III.21.285/2016/6. számú ítélete – 24/2018. (XII. 28.) AB határozat

A Kúria Kfv.II.37.070/2016/7. számú ítélete – 3311/2018. (X. 16.) AB határozat

A Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete – 20/2018. (XI. 14.) AB határozat

A Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.636.303/2017/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú végzése – 3375/2018. (XI. 5.) AB határozat

A Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete – 23/2018. (XII. 28.) AB határozat

A Kúria Kvk.VI.37.414/2018/2. számú végzése – 3130/2018. (IV. 19.) AB határozat

A Kúria KvK.V.37.466/2018/2. számú végzése – 3154/2018. (V. 11.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.534/2016/4. számú ítélete – 3348/2018. (XI. 12.) AB határozat

A Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.227/2016/2. számú végzése és a Gödöllői Járásbíróság 5.B.48/2016/2. számú végzése – 3384/2018. (XII. 14.) AB határozat

A Budapest Környéki Törvényszék 24.Kf.20.623/2016/3. számú ítélete – 18/2018. (XI. 12.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.Kpk.46.443/2016/4. számú végzése – 3179/2018. (VI. 8.) AB határozat

A Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.304/2017/3. számú ítélete és a Nyíregyházi Járásbíróság 18.B.1810/2016/3. számú ítélete – 3236/2018. (VII. 9.) AB határozat

A 2018-ban megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71. § (4) bekezdése és 72/B. § (8) bekezdése 72/D. § (13) és (14) bekezdései – 19/2018. (XI. 12.) AB határozat

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95/A. § (2) bekezdése – 14/2018. (IX. 27.) AB határozat

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdése – 25/2018. (XII. 28.) AB határozat

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jétől 2013. június 30-ig hatályos 229/E. § (3) bekezdésének „A honvéd tisztjelölt a tiszti állományba vételét követően, legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban köteles a Honvédségnél szolgálatot teljesíteni.” szövegrésze – 3331/2018. (X. 26.) AB határozat

A cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a, 2018. december hó 31. napjával – 16/2018. (X. 8.) AB határozat

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a – 10/2018. (VII. 18.) AB határozat

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény 1. §-a és 3. §-a – 4/2018. (IV. 27.) AB határozat

Az Országgyűlés 2018. július 20-i rendkívüli ülésnapján elfogadott, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a – 13/2018. (IX. 4.) AB határozat

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése – 5/2018. (V. 17.) AB határozat

A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet 6. § (2) bekezdés első mondata – 15/2018. (X. 8.) AB határozat

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának „ , vagy” szövegrésze, b) pontja, (2)–(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata „és a 2. pontban” szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja, 2018. december hó 31. napjával – 17/2018. (X. 10.) AB határozat