EN

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2016-ban megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Kúria Pfv.IV.20.283/2015/4. számú ítélete – 17/2016. (X. 20.) AB határozat

A Kúria Bfv.I.588/2015/5. számú ítélete – 21/2016. (XI. 30.) AB határozat

A Kúria Kvk.IV.37.934/2016/2. számú végzése – 19/2016. (X. 28.) AB határozat

A Kúria Kvk.IV.37.935/2016/4. számú végzése – 20/2016. (X. 28.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.186/2014/4. számú ítélete – 17/2016. (X. 20.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete – 6/2016. (III. 11.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.45041/2014/3. számú végzése – 14/2016. (VII. 18.) AB határozat

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.59/2015/3. sorszámú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.M.1642/2015/5. sorszámú ítélete – 9/2016. (IV. 6.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 41.Pf.633.207/2014/5. számú ítélete – 3007/2016. (I. 25.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.260/2014/4. számú ítélete – 5/2016. (III. 1.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.632.194/2015/3. számú ítélete – 16/2016. (X. 20.) AB határozat

A 2016-ban megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontjának 2014. december 31. napjáig hatályban volt, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személyt a rehabilitációs ellátására tekintettel 2012. január 1-jétől a gyermekgondozási díjra jogosultak közül kizáró rendelkezése – 4/2016. (III. 1.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 344. § (1) bekezdése – 15/2016. (XI. 21.) AB határozat

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése – 1/2016. (I. 29.) AB határozat

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése – 18/2016. (X. 20.) AB határozat

Az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvény 4. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 162. § (4) és (7) bekezdéseit megállapító rendelkezései, valamint 5. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 183/G. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése – 8/2016. (IV. 6.) AB határozat

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat – 2/2016. (II. 8.) AB határozat