EN

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2014-ben megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Kúria Kvk.III.37.230/2012/2. számú végzése és az Országos Választási Bizottság 42/2012. számú határozata – 1/2014. (I. 21.) AB határozat

A Kúria Kfv.III.37.765/2012/7. számú ítélete – 15/2014. (V. 13.) AB határozat

A Kúria Mfv.II.10.553/2012/6. számú ítélete és a Kúria Mfv.I.10.692/2012/5. számú ítélete – 4/2014. (I. 30.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete – 5/2014. (II. 14.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.015/2012/4. számú ítélete a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1.Pf.20.361/2011/4. számú jogerős ítéletére is kiterjedő hatállyal – 25/2014. (VII. 22.) AB határozat

A Kúria Pfv.VI.20.460/2012/10. számú ítélete és a Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság 43.Pf.638.083/2011/2. számú ítélete – 3064/2014. (III. 26.) AB határozat

A Kúria Mellett Működő Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.II.1/2012/9. számú határozata – 21/2014. (VII. 15.) AB határozat

A Debreceni Ítélőtábla Pkf.II.20.918/2012/2. számú végzése és a Szolnoki Törvényszék Pk.62.393/1998/31. számú végzése – 35/2014. (XII. 18.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete – 28/2014. (IX. 29.) AB határozat

A Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzése – 31/2014. (X. 9.) AB határozat

A Pécsi Törvényszék 4.Bf.276/2013/7. számú végzése és a Siklósi Járásbíróság 4.B.85/2012/16. számú ítélete – 13/2014. (IV. 18.) AB határozat

A 2014-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2010. július 23-tól 2013. június 30-ig hatályos 85. § (4) bekezdése – 23/2014. (VII. 15.) AB határozat

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2011. április 2-től 2011. december 31-ig hatályban volt 37/B. § (3) bekezdés b) pontjának „és felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor” szövegrésze – 12/2014. (IV. 10.) AB határozat

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/C. § (4) bekezdése – 9/2014. (III. 21.) AB határozat

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. § (3) bekezdése „nyilatkozat abban az esetben érvényes, ha pszichiáter szakorvos – egy hónapnál nem régebbi – szakvéleményben igazolja, hogy a személy döntését annak lehetséges következményei tudatában hozta meg. A […] kétévente meg kell újítani, és azt […]” szövegrésze – 24/2014. (VII. 22.) AB határozat

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2005. július 10-től 2006. december 31-ig hatályos 35. § (3) bekezdése – 3/2014. (I. 21.) AB határozat

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 163/F. §-a – 10/2014. (IV. 4.) AB határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 17. § (1), (2), (3) és (5) bekezdéseinek „a (4) bekezdés szerint” szövegrészei, továbbá „a fővárosi kerületek lakosságszáma szerint súlyozott” szövegrészei, valamint a teljes (4) bekezdése – 26/2014. (VII. 23.) AB határozat

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a 2010. évi CXXIV. törvény 1. §-ával kiegészített, 2013. december 30-ig hatályban volt 10. §-a – 6/2014. (II. 26.) AB határozat

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze – 17/2014. (V. 30.) AB határozat

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdése – 23/2014. (VII. 15.) AB határozat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának „méltányolható közérdekből,” szövegrésze – 7/2014. (III. 7.) AB határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (4) bekezdésének második mondata: „Az ilyen adatokról a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételéről hozott határozat jogerőssé válásáig kérhető tájékoztatás.” – 26/2014. (VII. 23.) AB határozat

Egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. §-ának az a szövegrésze, amely a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 68. § (4) bekezdését állapítja meg, és 13. §-ának az a szövegrésze, amely a 1995. évi CXXV. törvény 72. § (3) bekezdését állapítja meg – 9/2014. (III. 21.) AB határozat

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 14. § (4) bekezdésének „illetve esetleges jogutódjaikon” szövegrésze és a 20/A. § (4) bekezdésének „– az alábbi sorrendben –”, illetve az „, amennyiben a sorrendben megelőző helyen álló személyek a követelésért nem álltak helyt és fizetésképtelenségüket jogerős bírósági ítélet mondta ki” szövegrészei – 20/2014. (VII. 3.) AB határozat

A diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló 1973. évi 7. tvr. 5. § (1) bekezdés második mondatának „bíróságra vagy más” szövegrésze, valamint (2) bekezdésének „bíróság vagy más” szövegrésze – 36/2014. (XII. 18.) AB határozat

Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet – 24/2014. (VII. 22.) AB határozat

A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése – 32/2014. (XI. 3.) AB határozat

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni igazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 13/2012. (X. 19.) számú önkormányzati rendeletének 2012. november 30-ig hatályos 8. § (2) bekezdése – 3120/2014. (IV. 24.) AB határozat