EN

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2013-ban megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Fővárosi Bíróság 8.P.23.480/2011/3. számú és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.200/2011/3. számú ítélete – 21/2013. (VII. 19.) AB határozat

A Kúria Kvk.II.37.215/2012/2. számú végzése és az Országos Választási Bizottság 41/2012. számú határozata – 31/2013. (X. 28.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzése – 3/2013. (II. 14.) AB határozat

A Pest Megyei Bíróság 2.K.27.525/2010/18. számú ítélete – 3086/2013. (III. 27.) AB határozat

A Pest Megyei Bíróság 2.K.27.527/2010/18. számú ítélete és a Pest Megyei Bíróság 2.K. 26.494/2011/11. számú ítélete – 3087/2013. (III. 27.) AB határozat

A 2013-ban megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. §-a – 4/2013. (II. 21.) AB határozat

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (4) bekezdése első, második és harmadik mondatának 2008. január 1-jétől 2010. augusztus 31-ig hatályban volt szövege – 5/2013. (II. 21.) AB határozat

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 25. § (3) bekezdés első két mondata és utolsó mondata – 35/2013. (XI. 22.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek a 2011. január 7. napjától 2013. július 31. napjáig hatályban volt 20/A. §-a – 36/2013. (XII. 5.) AB határozat

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésének b) pontja, valamint 6. §-ának (4) bekezdése – 20/2013. (VII. 19.) AB határozat

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek a 2012. január 1. napjától 2012. július 16. napjáig hatályban volt 62–63. §-ai – 36/2013. (XII. 5.) AB határozat

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 175. §-ának „177–195. §-a,” szövegrésze – 13/2013. (VI. 17.) AB határozat

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 237. § (1) bekezdésének „valamint 226–233. §-a,” szövegrésze – 13/2013. (VI. 17.) AB határozat

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 14. § (1) és (2) bekezdése – 23/2013. (IX. 25.) AB határozat

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (1) bekezdésének „és az Országgyűlés által elismert” szövegrésze, 14. § (1) és (3)–(5) bekezdése, valamint 37. § (1) bekezdése, 2012. január 1-jére visszaható hatállyal, az 52. §-a által megállapított 34. § (1) bekezdése 2012. szeptember 1-jére visszaható hatállyal, a 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig hatályos 34. § (2) és (4) bekezdései, a 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig hatályos 34. § (1) bekezdése – 6/2013. (III. 1.) AB határozat

A választási eljárásról szóló, az Országgyűlés által 2012. november 26-án elfogadott törvény 82. § (2) bekezdése, 88. § (1) bekezdése, 92. §-a, 106. §-a, 151. §-a, 154. § (1) bekezdése és 353. § (4) bekezdése – 1/2013. (I. 7.) AB határozat

A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése és 5. §-a, 2013. december 31-ével – 30/2013. (X. 28.) AB határozat

Budaörs Város Önkormányzata által az építményadóról alkotott 11/1991. (VII. 26.) ÖKT. számú rendelet 6. § (6) bekezdésének 2003. január 1-je és 2011. január 1-je között hatályos rendelkezése – 3086/2013. (III. 27.) AB határozat

Budaörs Város Önkormányzata által az építményadóról alkotott 11/1991. (VII. 26.) ÖKT. számú rendelet 6. § (6) bekezdésének 2003. január 1-je és 2011. január 1-je között hatályos rendelkezése – 3087/2013. (III. 27.) AB határozat

Putnok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 13/2012. (V. 23.) számú önkormányzati rendeletének 2012. november 30-ig hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés b)–c) pontja, valamint (8) bekezdés b)–c) pontja – 3229/2013. (XII. 21.) AB határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996. (VI. 27.) rendelete 2010. július 1-jéig hatályos 1. § (1) bekezdése, valamint 2012. január 1-ig hatályos I. számú mellékletének II. 46. pontja – 3026/2013. (II. 12.) AB határozat