A 2012-ben megsemmisített bírósági döntések és jogszabályi rendelkezések

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2012-ben megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

2012-ben az Alkotmánybíróság nem semmisített meg bírói döntést.

A 2012-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseinek a kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről szóló része (preambuluma), 1–4. cikke, 11. cikk (3) és (4) bekezdése, 12., 13., 18., 21., 22. cikkei, 23. cikk (1) és (3)–(5) bekezdései, 27. cikke, 28. cikk (3) bekezdése, 29. cikke, 31. cikk (2) bekezdése valamint 32. cikke, illetve a 23. cikk (3)–(5) bekezdése – 45/2012. (XII. 29.) AB határozat

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja – 42/2012. (XII. 20.) AB határozat

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1)–(3) bekezdéseiben a „vagy önkormányzati rendelet” szövegrész – 38/2012. (XI. 14.) AB határozat

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése – 25/2012. (V. 18.) AB határozat

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. § ha) pontja, valamint 230. §-a – 33/2012. (VII. 17.) AB határozat

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdésének e) pontja – 38/2012. (XI. 14.) AB határozat

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. § (4) bekezdése – 40/2012. (XII. 6.) AB határozat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (3) bekezdésének „– a Kormány által meghatározott feltételekkel –” szövegrésze, 110. § (1) bekezdés 23. pontja és 111. § (6) bekezdésének „– a Kormány által meghatározott tartalmú –” szövegrésze – 32/2012. (VII. 4.) AB határozat

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. és 8. §-a – 43/2012. (XII. 20.) AB határozat

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a – 38/2012. (XI. 14.) AB határozat

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet – 44/2012. (XII. 20.) AB határozat

A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésekről szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet – 32/2012. (VII. 4.) AB határozat

– Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V. 24.) számú önkormányzati rendeletének 2011. január 1-ig hatályos 5. §-a – 3301/2012. (XI. 12.) AB határozat