Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2013. szeptember 23-i tanácsülése

– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 25/C. §-a és 47. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3064/2012.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 2010. június 1-jéig hatályos 21. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Kúria Pfv.I.20.413/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/580/2013.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 30.Pk.500.106/2012/17. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 50.Pkfv.638.581/2012/5. számú végzése és a Kúria Pfv.II.22.065/2012/13. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/586/2013.)

– a Tatabányai Törvényszék 1.Pkf.20.878/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz  vizsgálata (IV/877/2013.)

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (1)–(2) bekezdése és 15/D. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (IV/1026/2013.)