Az Alkotmánybíróság 2019. március 5-i teljes ülése

– a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/982/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (versenyfelügyeleti eljárás, védett tanú) (IV/1479/2016.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56. § (1) bekezdés „sajátos nevelési igényű” szövegrésze és 97. § (1a) bekezdése ellen előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felmentése) (II/1262/2017.)

– a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kéményseprő-ipari szolgáltatás) (IV/461/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés semmissége) (IV/671/2017.)

– a Kúria Bfv.I.830/2017/16. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyészek kizárása, elfogultság) (IV/994/2018.)

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4)-(6) bekezdései és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a 2016. évi LXXX. törvény 36. §-val megállapított 74. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolidaritási hozzájárulás; önkormányzati tulajdon elvonása) (IV/1224/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 34.P.24.547/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/2898/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.Kpk.46.444/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (menekültügy) (IV/569/2017.)

– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (Balaton törvény, építésügy) (III/1858/2018.)

– a Tatabányai Törvényszék 2.Pkf.50.036/2018/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon) (IV/1151/2018.)