Az Alkotmánybíróság 2016. október 24-i teljes ülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 14.Bpk.1639/2014/10. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bpkf.10174/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/986/2015.)

– az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítása és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rend. 15. § (6) bekezdése és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.46.063/2015/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kitelepítéssel kapcsolatos kártérítés) (IV/354/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.379/2013/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közveszéllyel fenyegetés) (IV/280/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.164/2014/3. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.22.082/2012/8. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 2.P.26.457/2009/24. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1800/2015.)

– a Kúria Kfv.II.37.254/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás) (IV/719/2016.)

– a Kúria Kvk.IV.37.934/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (politikai reklám, népszavazás) (IV/1754/2016.)