EN

Az Alkotmánybíróság (Ab) december 6-án hozott határozatában alkotmányellenessé nyilvánította és megsemmisítette országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdését, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 152. §-át. Az Ab megállapította, hogy az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet alkotmányellenes, ezért azt 2011. december 31-ével megsemmisíti.

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága a demokratikus jogállam egyik fontos intézménye és garanciája, fő feladata az Alkotmány, az alkotmányosság és az állampolgárok alapvető jogainak védelme.

Az Alkotmánybíróság (Ab.) október 26-án nyilvános ülésen hirdette ki a 98 százalékos különadót vizsgáló határozatát. A döntés a törvényt alkotmányellenesnek találta, és a hatálybalépésére visszaható hatállyal megsemmisítette. Az Ab. a határozatát egyhangúlag hozta meg.

Sólyom László köztársasági elnök 2010. július 15-i indítványa alapján az Alkotmánybíróság (Ab) október 26-án határozatot hozott, amely szerint alkotmányellenes a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés által 2010. július 5-én elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 2. § (1) bekezdésének második mondata. Az alkotmányellenesnek nyilvánított rendelkezés lehetővé tette volna a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hat évre kinevezett elnökhelyettesei megbízatási idejének lerövidítését, vagyis azt, hogy megbízatásuk a GVH elnöke megbízatásával egyidejűleg szűnt volna meg.

Az Alkotmánybíróság (Ab) szeptember 6-án egyhangúlag elfogadott határozatában elutasította azokat az indítványokat, amelyek az úgynevezett tevékenységre jellemző kereset alkotmányellenességét állították.

Az Alkotmánybíróság (Ab) július 12-én alkotmányellenessé nyilvánította az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény egyik rendelkezését.

Az Alkotmánybíróság (Ab) július 12-án hozott határozatában elutasította az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény egésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

Az Alkotmánybírság (Ab) június 7-én hozott határozata szerint alkotmányellenes a magánnyugdíjról és intézményeiről szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján elfogadott törvény 30. § (1) bekezdése. Az Ab ugyanakkor megállapította, hogy a törvény 28. §-a, 42. §-a, valamint 212. §-a nem alkotmányellenes.

Az Alkotmánybíróság (Ab) április 26-án elfogadott határozatában alkotmányellenes-sé nyilvánította az új Polgári törvénykönyv (új Ptk.) hatálybaléptetéséről szóló tör-vény (Ptké.) egyes rendelkezéseit.

Az Alkotmánybíróság (Ab) március 29-én hozott határozatában a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 402. § (2) és (3) bekezdésének alkotmányosságát vizsgálta abból a szempontból, hogy a vállalkozókat megillető, a megrendelők ingatlanára bejegyeztethető jelzálogjog nem sérti-e a tulajdonhoz való jogot, valamint a jogbiztonság követelményét.

Az Alkotmánybíróság (Ab) március 23-án hozott határozatában már másodszor foglalkozott a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényi szabályozásával.

Az Alkotmánybíróság (Ab) március 2-án határozatot hozott a kereskedelmi szólásszabadság és azon belül a dohányreklámok szabályozásáról.

Az Alkotmánybíróság (AB) 2010. január 26-án elfogadott határozatában alkotmányellenessé nyilvánította az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvénynek a lakóingatlanok adójára vonatkozó rendelkezéseit, s azokat visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.

2010. január 11-én, életének 82. évében elhunyt Herczegh Géza volt alkotmánybíró, a testület egykori helyettes elnöke.