EN

2015. június 18-án, életének 88. évében elhunyt Zlinszky János egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt tagja, a magyar jogásztársadalom jeles képviselője.

Zlinszky Jánost 1957 márciusában avatták az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a jog- és államtudományok doktorává. 1957-68 között vállalati jogász, 1968 és 1982 között ügyvéd volt. 1982 őszétől római jogot adott elő a miskolci egyetem jogi karán. 1990-ben nevezték ki egyetemi tanárrá és a Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet igazgatójává. 1990-ben lett a jogtudományok doktora.

Zlinszky Jánost 1989 novemberében az ellenzéki kerekasztal jelöltjeként választotta alkotmánybíróvá az Országgyűlés; tisztségét 1998-ig látta el. Az Alkotmánybíróság első öt tagjának egyikeként részt vett a testület működésének kialakításában, első döntéseinek meghozatalában. Később is több jelentős határozat előadó alkotmánybírója volt.

Az Alkotmánybíróság jelenlegi és volt tagjai, munkatársai Zlinszky János személyében nemcsak a jogtudóst, a professzort, az egyetemalapítót, hanem a testület máig megbecsült volt tagját is gyászolják, akinek a jogállamiságról, az emberi jogok tiszteletéről, valamint a jog és az erkölcs kapcsolatáról vallott nézetei alapvetően befolyásolták az Alkotmánybíróság gyakorlatát.